A születési támogatás célja a gyermekes családok szociális helyzetének javítása, kiadásainak csökkentése.

 

Születési támogatásra az a 2017. január 1-jén, vagy azt követően született tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, akinek legalább egyik törvényes képviselője a gyermek születését megelőző egy évben már folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezett, és a gyermek és legalább az egyik törvényes képviselője életvitelszerűen tiszaújvárosi lakcímükön élnek.

 

A születési támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal, és csak az egyik törvényes képviselő jogosult igénybe venni. Amennyiben a szülők elváltak, vagy külön élnek, de a jogosultsági feltételek mindkét törvényes képviselő esetében fennállnak, úgy a támogatást az a törvényes képviselő jogosult igénybe venni, akinél a gyermek nevelkedik, vagy elhelyezésre került. A támogatás összege 15.000 Ft. A támogatás természetbeni ellátás, utalvány formájában nyújtható. Az utalvány jogosultak részére történő átadásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A születési támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani.

 

A kérelem elbírálásához az alábbi iratok szükségesek:

 

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,

b) a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,

c) a törvényes képviselő személyazonosító igazolványa és a lakcímét igazoló hatósági igazolvány,

d) amennyiben a szülők elváltak, vagy külön élnek, a gyermek elhelyezéséről jogerős bírói végzés, vagy a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról gyámhivatali jegyzőkönyv.

 

A születési támogatás iránti kérelem benyújtására a gyermek születését követő 6 hónapon belül van lehetőség.