Bejelentés esetén 3.000 Ft illeték, adatváltozás bejelentése esetén illetékmentes.

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében a természetes személy ügyfél az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatás ellenértékének megfizetését – választás szerint – elektronikus úton is teljesítheti, a gazdálkodó szervezet ügyfélnek az elektronikus út használata kötelező.

 

Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetésének módja: bankkártyával a Hivatal POS terminálján vagy banki átutalással az alábbi bankszámlára történő megfizetéssel:

 

11734114-15350064-10270008 – Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla.