Tiszaújváros közigazgatási területén a közterületek rendeltetéstől eltérő használatához önkormányzati hozzájárulás szükséges. A közterület-használat az önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti kérelem és a szükséges mellékletek benyújtását, a polgári jogi megállapodás megkötését, valamint az abban rögzített kötelezettségek teljesítését, azaz a közterület-használati díj megfizetését követően kezdődhet meg. Rendeletben került szabályozásra a közterület-használati engedély nélküli forgalomképtelen gépjárművek elszállítása közterületről, valamint az ingatlanok tisztán tartása és gyommentesítése.