Az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak az ebrendészeti feladatok ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben foglaltak alapján három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie. 

 

A következő ebösszeírásra és a beérkezett adatok elektronikus nyilvántartásba vételére 2018. évben kerül sor. 

 

Az eb tulajdonosa és tartója a hivatalos ebösszeíráskor köteles a tartott ebre, ebekre, illetve az ebtulajdonosra és az ebtartóra vonatkozó jogszabályban meghatározott adatokat a mellékelt letölthető nyomtatvány űrlapok kitöltésével és e-mail-en, ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. 

 

Amennyiben az ebtartó az ebösszeírást megelőzően, illetve két ebösszeírás közötti időszakban teljesített önkéntes adatszolgáltatást, azt a hivatalos ebösszeírás alkalmával meg kell ismételnie.