Tiszaújváros Város Önkormányzata a település minden lakosa számára biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

Az Önkormányzat adottságainak figyelembevételével, kötelező közművelődési feladatként a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások, a nyilvános könyvtári feladatok és a közérdekű muzeális gyűjtemény működtetésével kapcsolatos feladatok folyamatos ellátását az általa fenntartott Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szervként működő intézményen keresztül végzi.

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. június 24-ei ülésén elfogadta a 2021-2025. közötti időszakra szóló Tiszaújváros Kulturális Stratégiáját.