A testnevelés és a sport a kultúra alkotóeleme, amely mint alapfeladat kitüntetett helyet foglal el Tiszaújváros életében. A testedzés- és sporttámogatás közérdekű feladat, ezért fontos, hogy a sport valamennyi hasznos eleme (egészségmegőrzés, mozgáskultúra fejlesztés, személyiség- és jellemformálás, szórakozás-szórakoztatás, közösségfejlesztés, stb.) érvényesüljön.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 24-i ülésén elfogadta Tiszaújváros 2021-2030 közötti Sportfejlesztési Koncepcióját.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. augusztus 26-ai ülésén meghatározta az önkormányzat sporttámogatási elveit.

Az önkormányzati sporttámogatás alrendszerei:

1./ Kiemelt sportágak létesítményhasználati és működési támogatása.

2./ Nem kiemelt sportágak létesítményhasználati és működési támogatása.

3./ Nemzetközi, országos versenyeken kiemelkedő eredményeket elért sportolók támogatása, elismerése, jutalmazása.

4./ Diáksport támogatása: az egyesületek szakmai feladatellátásának támogatása, uszodahasználati támogatás.

5./ Köznevelési intézmények sportlétesítmény-használata a mindennapi testmozgás biztosítása érdekében.

6./ Tiszaújvárosi sportegyesületekhez köthető sportrendezvények támogatása.