Országos hatályos jogszabályok

 

Helyi hatályos jogszabályok

 

Határidők

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezésének időpontjában indul, a hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik.

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Sommás eljárásnak van helye, ha

- a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

- nincs ellenérdekű ügyfél.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 

A hatáskör gyakorlója: Polgármester

 

Illetékesség: a kérelmet az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van.